Giải thích câu tục ngữ Cõng rắn cắn gà nhà ngắn gọnHướng dẫn Thí dụ: “Nguyễn Ánh đã cõng rắn cắn gà nhà, nên giặc Pháp đã có điều kiện xâm lược nước ta” (Tạp chí văn học 4-1974). Ý...
Giải thích câu tục ngữ Được voi đòi tiên ngắn gọnHướng dẫn Voi thường được tượng trưng cho cái gì to lớn khác thường, có tính chất khổng lồ. Trong nhiều ngữ cảnh khác, voi cũng mang ý nghĩa đó:...
Giải thích câu tục ngữ Sống để dạ chết mang theo ngắn gọnHướng dẫn Sống để dạ chết mang theo và các biến thể của nó như sống để bụng chết chôn đi, sống để bụng chết mang theo, sống...
Giải thích câu tục ngữ Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào ngắn gọnHướng dẫn Điếu đáng chú ý ở thành ngữ này là từ mỉu. Mỉu là biến thể ngữ âm của từ miu. Trong đời sống hàng ngày...
Giải thích câu tục ngữ Ba chìm bảy nổingắn gọnHướng dẫn Sở dĩ có được nghĩa này là do chúng được cấu tạo bằng cách đan xen hai tổ hợp ba bảy và chìm nổi. Chìm và nổi là hai...
Giải thích câu tục ngữ Chạy như cờ lông côngngắn gọnHướng dẫn Cờ lông công trong thành ngữ “chạy như cờ lông công” là cờ làm bằng lông con công. Đây là loại cờ hiệu của những người lính trạm...
Giải thích câu tục ngữ Ếch ngồi đáy giếng ngắn gọnHướng dẫn Số là, có một con ếch, do sự ngẫu nhiên nào đó, ngay từ khi sinh ra đã ở trong một cái giếng nọ. (Cũng có thể không...
Giải thích câu tục ngữ Rau muống tháng 9 nhịn cho mẹ chồng ngắn gọnHướng dẫn Thấp thoáng trong câu tục ngữ rau muống tháng chín nhịn cho mẹ chồng là hình ảnh một nàng dâu hiền thảo, biết nhường...
Giải thích câu tục ngữ Nhạt phấn phai hương ngắn gọnHướng dẫn Người phụ nữ bao giờ cũng có thời xuân sắc, trẻ trung, lọt vào mắt xanh bao chàng trai, và làm cho họ say mê, đeo đuổi. Nhưng...
Giải thích câu tục ngữ Vụng chèo khéo chống ngắn gọnHướng dẫn Thí dụ: “Khen cho ông bạn có tài Vụng chèo khéo chống, nói hay hơn làm" Về ý nghĩa và cách sử dụng thành ngữ vụng chèo khéo...