Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống


Đề bàiHãy nêu các cấp tổ chức chính của hệ sống theo thứ tự từ thấp đến cao và mối tương quan giữa các cấp đó.Lời giải chi tiếta) Các cấp tổ chức chính của hệ thống sống:* Tế bào...
Đề bàiTại sao xem tế bào là cấp tổ chức cơ bản của các cơ thể sống?Lời giải chi tiếtTế bào là cấp tổ chức cơ bản của sự sống, bởi vì tế bào là đơn vị cấu trúc và...
Đề bàiHãy chọn đáp án đúng nhất. Cơ thể người gồm những cấp độ tổ chức nào dưới đây?a) Tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quanb) Quần thểc) Cơ quand) Quần xãđ) Môe) Hệ cơ quanLời giải chi tiếtCơ...
Đề bàiCho biết: con la (là con của lừa lai với ngựa) thường bất thụ (không có khả năng sinh con), hãy chọn đáp án đúng sau đây:a) Lừa và ngựa thuộc cùng một loài.b) Lừa và ngựa thuộc hai...
Đề bàiHãy điền vào ô trống cấp tổ chức thích hợp: Nhiều cá thể cùng loài sống trong vùng địa lí nhất định tạo nên…………… Nhiều quần thể thuộc các loài khác nhau sống chung trong vùng địa lí nhất...
Đề bàiCấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của sự sống là gì? Thế nào là hệ sinh thái?Lời giải chi tiếtCấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của sự sống là hệ sinh thái - sinh quyển.Hệ...