Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống


Đề bàiHãy chọn câu trả lời đúng trong các câu nêu dưới đây.Các loài sinh vật mặc dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có những đặc điểm chung là vì:a) Chúng sống trong những môi trường giống nhau.b) Chúng...
1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậcThế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên. Tổ chức sống cấp cao...
Để nghiên cứu sự sống các nhà sinh học thường tập trung vào nghiên cứu các đặc điểm của cơ thể sống vì chỉ ở cấp cơ thể mới biểu hiện đầy đủ các đặc tính của sự sống. Tuy...
Đề bàiSinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào?Lời giải chi tiếtSinh vật có các đặc trưng sống mà vật vô sinh không có:- Trao đổi chất và năng lượng- Cảm ứng- Sinh trưởng và phát triển-...
Đề bàiQuan sát hình 1 và giải thích các khái niệm cơ bản: Mô, cơ quan, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.Lời giải chi tiết- Mô: Là tập hợp các tế bào có cùng cấu trúc, cùng...
Đề bàiThế giới sống được tổ chức như thế nào? Nêu các cấp tổ chức cơ bản.Lời giải chi tiếtThế giới sống được tổ chức theo thứ bậc rất chặt chẽ, trong đó tế bào là đơn vị cơ bản...
Đề bàiĐặc tính nổi trội của các cấp tổ chức sống là gì? Nêu một số ví dụ.Lời giải chi tiếtThế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để...
Đề bàiNêu một số ví dụ về khả năng tự điều chỉnh của cơ thể người. Lời giải chi tiếtMọi cấp tổ chức sống đều có các cơ chế tự điều chỉnh nhằm đảm bảo điều hòa, duy trì sự cân...