Bài 1. Đa giác. Đa giác đều


Đề bàiCho hình thoi ABCD có \(\widehat A = {60^ \circ }\). Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh rằng EBFGDH  là lục giác đều.Lời giải chi tiết\(\Delta ABD\)...
Đề bàiMột đa giác có tổng các góc trong bằng \({720^ \circ }\). Hãy tìm số cạnh của đa giác.Lời giải chi tiếtGọi n là số cạnh (đỉnh của đa giác) \(\left( {n \in N;n \ge 3} \right).\)Từ một đỉnh...
1. Khái niệm đa giác Định nghĩa: Đa giác lồi là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng mà bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của đa giác đó.2. Đa giác đềuĐịnh nghĩa: Đa giác đều...
Đề bàiTại sao hình gồm năm đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA ở hình 118 không phải là đa giác?Lời giải chi tiếtHình 118 không phải là một đa giác vì DE và EA cùng nằm trên một đường...
Đề bàiHãy vẽ một lục giác lồi. Hãy nêu cách nhận biết một lục giác lồi.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng định nghĩa đa giác lồi.Lời giải chi tiếtVẽ phác một lục giác lồi.Cách nhận biết một đa...
Đề bàiHãy vẽ các trục đối xứng và tâm đối xứng của mỗi hình 120a, b, c, d (nếu có) Lời giải chi tiếta) Trục đối xứng là các đường trung trực của tam giác đềuTâm đối xứng là giao điểm...
Đề bài Cho ví dụ về đa giác không đều trong mỗi trường hợp sau:a) Có tất cả các cạnh bằng nhau;b) Có tất cả các góc bằng nhau.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng định nghĩa: Đa giác đều...
Đề bàiCho hình thoi \(ABCD\) có \(\widehat A = {60^0}\). Gọi \(E, F, G, H\) lần lượt là trung điểm của các cạnh \(AB, BC, CD, DA\). Chứng minh rằng đa giác \(EBFGDH\) là lục giác đều.Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiĐiền số thích hợp vào các ô trống trong bảngPhương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng các công thức sau: - Tổng số đo các góc của đa giác n cạnh: (n - 2). 180˚- Số đo một góc...
Đề bàiTính số đo mỗi góc của ngũ giác đều, lục giác đều, \(n\)- giác đều.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng công thức: +) Tổng số đo các góc của đa giác n cạnh: (n - 2). 180˚.+)...
Đề bàiHãy tính số đường chéo trong một lục giác.Lời giải chi tiếtTừ mỗi đỉnh của lục giác ta vẽ được ba đường chéo (chẳng hạn AC, AD, AE). Vậy từ 6 đỉnh ta vẽ được 3.6 = 18 đường...
Đề bàiMột đa giác có 9 đường chéo, tính số cạnh của đa giác.Lời giải chi tiếtGọi n là số cạnh của đa giác \(\left( {n \in {N^*},n \ge 4} \right).\) Từ mỗi đỉnh ta kẻ được n – 3...
Đề bàiCho lục giác ABCDEF có tất cả các cạnh bằng nhau và có \(\widehat A = \widehat B = \widehat C = \widehat E.\)Chứng minh rằng ABCDEF là lục giác đều.Lời giải chi tiếtNối BD, BF, DF ta có:\(\Delta...