Bài 1. Hình hộp chữ nhật


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN1. Hình hộp chữ nhậtHình hộp chữ nhật là hình không gian có 6 mặt đều là những hình chữ nhậtHình hộp chứ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnhHai mặt đối diện nhau được...
Đề bài Hãy kể tên những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật \(ABCD.MNPQ\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng định nghĩa hình hộp chữ nhật.Lời giải chi tiếtTrong hình hộp chữ nhật \(ABCD.MNPQ\), những cạnh bằng nhau là:\(AB...
Đề bàiQuan sát hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' (h.71a). Hãy kể tên các mặt, các đỉnh và các cạnh của hình hộp chữ nhật.Lời giải chi tiết- Các mặt: ABCD, A'B'C'D', ABB'A', CDD'C', ADD'A', BCC'B'- Các đỉnh: A, B, C,...
Đề bàiABCD. A 1B1C1D1 là một hình hộp chữ nhậta) Nếu O là trung điểm của đoạn CB1 thì O có là điểm thuộc đoạn C1B  hay không ?b) K là điểm thuộc cạnh CD, liệu K có thể là điểm thuộc cạnh BB1 hay không?Phương...
Đề bàiCác kích thước của hình hộp chữ nhật ABCD. A 1B1C1D1 là DC = 5cm, CB = 4cm, BB1 = 3cm. Hỏi độ dài DC1  và CB1 là bao nhiêu (cm)Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng các tính chất của hình hộp...
Đề bàiXem hình 28a, các mũi tên hướng dẫn cách ghép các cạnh với nhau để có được một hình lập phương. Hãy điền thêm vào hình 28b các mũi tên như vậy.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng...