Bài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy


1. Sự xuất hiện loài người và đời sống bầy người nguyên thủyỞ chặng đầu của quá trình hình thành loài người, có một loài vượn cổ, sống khoảng 6 triệu năm trước đây, đã có thể đứng và đi bằng...
2. Người tinh khôn và óc sáng tạoĐến cuối thời kì đồ đá, khoảng 4 vạn năm trước đây, con người hoàn thành quá trình tự cải biến mình, đã loại bỏ hết dấu tích vượn trên người, trở thành Người...
3. Cuộc cách mạng thời đá mớiCác nhà khảo cổ coi thời đá mới là một cuộc cách mạng, khi con người tự săn bắn, lượm hái, đánh cá đã tiến tới biết trồng trọt và chăn nuôi. Việc lượm...
Đề bàiThế nào là Người tối cổ?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 5 để trả lời.Lời giải chi tiết- Xuất hiện cách đây khoảng 4 triệu năm.- Tuy chưa loại bỏ hết dấu...
Đề bàiThế nào là bầy người nguyên thủy?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lích sử 10 trang 6 để trả lời.Lời giải chi tiết- Là tổ chức xã hội đầu tiên của loài người.- Trong bầy người...
Đề bàiHãy nêu những tiến bộ kĩ thuật khi Người tinh khôn xuất hiện?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 6, 7 để trả lời.Lời giải chi tiết- Trong việc chế tác công cụ,...
Đề bàiHãy cho biết những tiến bộ kĩ thuật của thời đá mới?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 7 để trả lời.Lời giải chi tiết- Khoảng 1 vạn năm trước đây, loài người...
Đề bàiTrình bày những tiến bộ trong đời sống con người thời đá mới?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 7, 8 để trả lời.Lời giải chi tiếtCon người trong thời đại đá mới...
Đề bàiTại sao gọi là "cuộc cách mạng đá mới"?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 6, 7, 8 và suy luận để trả lời.Lời giải chi tiếtGọi là "Cuộc cách mạng thời đá...
Đề bàiHãy cho biết những bước tiến trong lao động và đời sống của người nguyên thủy?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 4 - 8 và suy luận để trả lời.Lời giải chi...