Bài 1 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 12


Đề bàiDựa vào lược đồ bên và nội dung SGK Địa lí 12, hãy điền vào lược đồ:Lời giải chi tiết

Đề bài

Dựa vào lược đồ bên và nội dung SGK Địa lí 12, hãy điền vào lược đồ:

Lời giải chi tiết