Bài 1 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 12


Đề bàiDựa vào hình 12 trong SGK Địa lí 12 và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc miền địa lí tự nhiên nào của Việt Nam.Lời giải chi tiết- Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo...

Đề bài

Dựa vào hình 12 trong SGK Địa lí 12 và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc miền địa lí tự nhiên nào của Việt Nam.

Lời giải chi tiết

– Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.