Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)


a) Thành tế bàoBên ngoài màng sinh chất của tế bào thực vật và nấm còn được bao bọc bởi thành tế bào. Ở thực vật, thành tế bào có cấu tạo chủ yếu bằng xenlulôzơ, còn ở nấm là...
a) Cấu trúc của màng sinh chấtNăm 1972,Singơ(Singer) và Nicolson (Nicolson) đã đưa ra mô hình cấu tạo màng sinh chất được gọi là mô hình khảm động. Theo mô hình này, màng sinh chất có cấu tạo gồm 2...
Tế bào chất của tế bào nhân thực có cấu tạo gồm bào tương và các bào nhân thực. Tuy nhiên, khác với tế bào nhân sơ, bào tương ở tế bào nhân thực được gia cố” bởi một hệ...
Đề bàiTại sao khi ghép các mô và cơ quan từ người này sang người kia thì cơ thể người nhận lại có thể biết các cơ quan lạ và đào thải các cơ quan lạ đó?Lời giải chi tiếtTrên...
Đề bàiNêu cấu trúc và chức năng của khung xương tế bào.Lời giải chi tiếtCấu trúc khung xương tế bào: Khung xương tế bào được tạo thành từ các vi ống, vi sợi và vi trung gian. Sợi trung gian...
Đề bài Mô tả cấu trúc và chức năng của màng sinh chấtLời giải chi tiếtCấu trúc của màng sinh chất: Màng sinh chất được cấu tạo từ hai thành phần chính là phôtpholipit. Ngoài ra, ở các tế bào động...
Đề bàiPhân biệt thành tế bào thực vật với thành tế bào của vi khuẩn và nấmLời giải chi tiết Bên ngoài màng sinh chất của tế bào thực vật còn có thành tế bào.- Thành tế bào thực vật được...
Đề bàiChất nền ngoại bào là gì? Nêu chức năng của chất nền ngoại bào.Lời giải chi tiếtCấu trúc của chất nền ngoại bào: chất nền ngoại bào của tế bào người và động vật bao bên ngoài màng sinh...