Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Nhà Tống xâm iược Đại Việt nhằm nhiều mục đích, ngoại trừA. để giữ yên vùng biên giới phía Bắc của nhà Tônơ.B. để vơ vét của cải...
Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.1.  Từ giữa thế kỉ XI, nhà Tống (Trung Quốc) là một vương triều hùng mạnh.2.  Đời sống của nhân dân Trung Quốc...
Bài tập 3. Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng sau.Thời gianSự kiện lịch sử Lý Thường Kiệt ra đời. Hơn 10 vạn quân đội nhà Lý tấn công vào đất Tống, thực...
Bài tập 5. Trước âm mưu và hành động ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta của nhà Tống, nhà Lý đã có thái độ và hành động ra sao?Trả lời Thái độ và hành động: không sợ hãi, quyết tâm...
Bài tập 6. Tại sao nói: Chủ trương của Lý Thường Kiệt "tiến công trước để tự vệ là đúng đắn, độc đáo, sáng tạo?Trả lời Chủ trương "tiến công trước để tự vệ" là độc đáo vì từ trước đó và...
Bài tập 7. Trong cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược thời Lý, nhân dân và các tù trưởng miền núi phía Bắc nước ta đã có đóng góp như thế nào?Trả lời Nhân dân và các tù trưởng miền núi phía...
Bài tập 8. Em hãy nêu những công lao đóng góp của Lý Thường Kiệt Cu-ix kháng chiến chống xâm lược Tống thời LýTrả lời Lý Thường Kiệt là Tổng chỉ huy cuộc kháng chiến. Ông đã đề ra chủ trương, đường...
Bài tập 9. Em hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống xâm lược Tống thời Lý.- Nguyên nhân thắng lợi:   -Ý nghĩa lịch sử:Trả lời Cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi là...