Bài 11: Độ cao của âm


Khi bay, nhiều con vật vỗ cánh phát ra âm.a) Con muỗi thường phát ra âm cao hơn con ong đất. Trong hai côn trùng này, con nào vỗ cánh nhiều hơn?b) Tại sao chúng ta không nghe được âm...
Vật phát ra âm cao hơn khi nào?A. Khi vật dao động mạnh hơnB. Khi vật dao động chậm hơnC. Khi vật bị lệch ra khỏi vị trí cân bằng nhiều hơnD. Khi tần số dao động lớn hơnGiảiChọn D
Hãy sử dụng nhạc cụ tự làm ở bài tập 10.5* (chai có thể thay bằng ống nghiệm) và bảng hướng dẫn dưới đây để tìm hiểu xem độ cao của âm phát ra phụ thuộc vào khôi lượng của...
Chọn từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:- Số dao động trong một giây gọi là... Đơn vị đo tần số là... (Hz).Tai người bình thường có thể nghe được những âm có tần sô" từ...đến...- Âm...
Hãy so sánh tần số dao động của âm cao và âm thấp; của các nốt nhạc “đồ và rê”; của các nốt nhạc “đồ và đố".Trả lời:- Tần số dao động của âm cao lớn hơn tần số dao động...
Khi nào ta nói, âm phát ra trầm?A. Khi âm phát ra với tần số cao.B. Khi âm phát ra với tần số thấp,C. Khi âm nghe to   D. Khi âm nghe nhỏ.Giải=> Chọn B
Bằng cách quan sát và lắng nghe dây đàn dao động khi ta lên dảv đàn, ta có thể kết luận nào sau đây?A. Dây đàn càng căng, thì dây đàn dao động càng nhanh, âm phát ra có tần...
Bằng quan sát và lắng nghe âm phát ra từ chiếc đàn ghita kh: gảy một dây đàn, rồi cũng gảy dây đàn đó nhưng bấm lần lượt ở các phím khác nhau, hãy đưa ra nhận xét về tần...
Vật nào sau đây dao động với tần số lớn nhất?A. Trong một giây, dây đàn thực hiện được 200 dao động.B. Trong một phút, con lắc thực hiện được 3000 dao độngC. Trong 5 giây, mặt trông thực hiện...
Tại sao khi biểu diễn đàn bầu, người nghệ sĩ thường dùng tay uốn cần đàn?Trả lời:Quan sát đàn bầu, ta thấy đàn bầu chỉ có một dây. Một đầu của dây đàn gắn cố định, còn đầu kia gắn...