Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất


Vận chuyển chủ động (hay vận chuyển tích cực) là phương thức vận chuyển các chất qua màng từ nơi chất tan có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao (ngược dốc nồng độ) và cần tiêu tốn...
Nhập bào là phương thức tế bào đưa các chất vào bên trong tế bào bằng cách r én dạng màng sinh chất. Người ta chia nhập bào thành 2 loại là thực bào và ẩm bào. Thực bào là...
Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất mà không tiêu tốn năng lượng. Kiểu vận chuyển này dựa theo nguyên lí khuếch tán của các chất từ nơi có nồng độ cao...
Đề bàiTốc độ khuếch tán của các chất ra hoặc vào tế bào phụ thuộc vào những yếu tố nào?Lời giải chi tiếtTốc độ khuếch tán của các chất qua màng phụ thuộc vào:- Sự chênh lệch nồng độ chất...
Đề bàiThế nào là vận chuyển thụ động?Lời giải chi tiếtVận chuyển thụ động là sự vận chuyển các chất qua màng mà không cần tiêu tốn năng lượng. Trong phương thức vận chuyển này, các chất từ nơi có...
Đề bàiPhân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động.Lời giải chi tiếtPhân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động: Vận chuyển thụ độngVận chuyển chủ động -    Là phương thức vận chuyển các chất...
Đề bàiTại sao muốn giữ rau tươi, ta phải thường xuyên vảy nước vào rau.Lời giải chi tiếtMuốn giữ rau tươi ta phải thường xuyên vảy nước vào rau vì khi vảy nước vào rau, nước sẽ thẩm thấu vào...
Đề bàiKhi tiến hành ẩm bào, làm thế nào tế bào có thể chọn được các chất cần thiết trong số hàng loạt các chất có ở xung quanh để đưa vào tế bào?Lời giải chi tiếtKhi tiến hành ẩm bào,...