Bài 12: Độ to của âm


Điền vào chỗ trống:Đơn vị đo độ to của âm là...Dao động càng mạnh thì âm phát ra...Dao động càng yếu thì âm phát ra...Giải- đexiben (dB).- càng to.- càng nhỏ.
Hải đang chơi ghita.a) Bạn ấy đã thay đổi độ to của nốt nhạc bằng cách nào?b) Dao động và biên độ dao động của sợi dây đàn khác nhau như thế nào khi bạn ấy gảy mạnh và gảy...
Muốn cho kèn lá chuối phát ra tiếng to, em phải thổi mạnh. Em hãy giải thích tại sao phải làm như vậy?GiảiMuốn cho kèn lá chuôi phát ra tiếng to, em phải thổi mạnh, vì khi đó đầu bẹp...
Biên độ dao động là gì?A. là số dao động trong một giâyB. Là độ lệch của vật trong một giâyC. Là khoảng cách lớn nhất giữa hai vị trí mà vật dao động thực hiđượcD. Là độ lệch lớn...
Vật phát ra âm to hơn khi nào?A. Khi vật dao động nhanh hơnB. Khi vật dao động mạnh hơnC. Khi tần số dao động lớn hơnD. Cả 3 trường hợp trênTrả lời:=> Chọn B
Hãy tìm hiểu xem người ta đã làm thế nào để âm phát ra to khi thổi sáo?Hướng dẫn:Thổi sáo càng mạnh, thì âm phát ra càng to.
Tiếng ồn trong sân trường vào giờ ra chơi có độ to vào cỡ nào đây?A. 120 dB                B. 50 dB             C.30 dB             D. 80 dBGiải=> Chọn B
Độ to của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?A. Tần số dao động                               B. Biên độ dao độngC. Thời gian dao động                           D. Tốc độ dao độngGiảiChọn B
Ngưỡng đau có thể làm điếc tai có giá trị nào sau đây?A. 130 dB                B. 180 dBC. 100 dBD. 80 dBGiải=> Chọn  A
Biên độ dao động của âm càng lớn khiA. vật dao động với tần số càng lớnB. vật dao động càng nhanhC. vật dao động càng chậmD. vật dao động càng mạnhTrả lời:Chọn D