Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Ruộng đất trong cả nước thời Lý trên danh nghĩa đều thuộc quyền sở hữu củaA. Nhà nước.                ...
Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.1. Thời Lý, thủ công nghiệp do Nhà nước trực tiếp tổ chức sản xuất rất phát triển. Việc buôn bán trao đổi...
Bài tập 3. Hãy điền các mốc thời gian sao cho phù hợp với các sự kiện lịch trong bảng dưới đây.Thời gianSự kiện lịch sử Vua Lý ngự ra Bố Hải Khẩu cày ruộng tịch điền. Lý Thái Tông cho đào...
Bài tập 4. Hãy nối các ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp về nội dung lịch sử1.Phát 2 vạn quan tiền để dựng 8 ngôi chùa ở quê, hàng vạn quan  dựng nhiều chùa.a)Vân Đồn2.Vùa...
Bài tập 5. Hãy điền sự kiện lịch sử Việt Nam tiêu biểu trong các thế kỉ XI cho phù hợp với mốc thời gian trong bảng hộ thống dưới đây.Thời gianSự kiện lịch sửCác năm 1016, 1030, 1044 Năm 1070 Năm...
Bài tập 6. Hãy ghi tóm tắt tình hình kinh tế (nóng nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp), xã hội, văn hoá, giáo dục Đại Việt thời Lý vào bảng dưới đây.Tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội Đại...
Bài tập 7. Theo em, dưới thời Lý, nền kinh tế nỏns nghiệp nước ta phát triển là do những nguyên nhân nào? Nền nông nghiệp phát triển có tác dụng gì?- Nguyên nhân:-Tác dụngTrả lời -  Nông nghiệp thời Lý phát triển...
Bài tập 8. Vì sao thủ công nghiệp, thương nghiệp thời Lý phát triển?Trả lời Thủ công nghiệp thời Lý phát triển vì triều đình tạo điều kiện thuận lợi ; nông nghiệp phát triển, đời sống dân chúng sung túc, do...
Bài tập 9.a)  Tình hình giáo dục Nho học thời Lý có gì khác và mới so với thời Đinh - Tiền Lê?b)  Giáo dục thời Lý phát triển có tác dụng như thế nào đến việc xây dựng chính...