Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh


1. Quan sát tế bào ban đầu  Ban đầu tế bào được ngâm trong nước cất → nước thấm vào tế bào → tế bào trương nước → khí khổng mở ra.2. Thí nghiệm co nguyên sinh  Khi cho dung dịch muối...
Quan sát hiện tượng co và phản co nguyên sinh ở tế bào biểu bìlá cây- Dùng lưỡi dao cạo râu tách lớp biểu bì của lá cây thài lài tía, sau đó đặt lên phiến kính trên đó đã...
1. Mẫu vậtLá thài lài tía hoặc một số lá cây có tế bào với kích thước tương đối lớn và dễ tách lớp biểu bì ra khỏi lá.2. Dụng cụ và hoá chất- Kính hiển vi quang học với...
Sau khi học xong bài này, học sinh cần:- Rèn luyện kĩ năng sử dụng kính hiển vi và kĩ năng làm tiêu bản hiển vi.- Biết cách điều khiển sự đóng mở của các tế bào khí khổng thông...