Bài 13: Môi trường truyền âm


Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?A. Khoảng chân không       B. Tường bêtôngC. Nước biển                               D. Tầng khí quyển bao quanh Trái ĐấtGiải=> Chọn A
Kinh nghiệm của những người câu cá cho biết, khi có người đi đến bờ sông, cá ở dưới sông lập tức “lẩn trốn ngay”. Hãy giải thích tại sao?GiảiVì cá nghe được tiếng chân người được truyền qua môi...
Tiếng sét và tia chớp được tạo ra gần như cùng một lúc, nhưng ta thường nhìn thấy chớp trước khi nghe thấy tiếng sét. Hãy giải thích.GiảiVận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s, trong khi đó vận...
Kết luận nào sau đây là sai?A. Vận tốc ầm thanh trong không khí vào khoảng 340 km/s.B. Vận tốc âm thanh trong nước vào khoảng 1,5 km/sC. Vận tốc âm thanh trong thép vào khoảng 6100m/sD. Vận tốc âm...
Trò chơi “Điện thoại”.- Vật liệu: 2 Ống bơ sữa bò bỏ 2 đáy; 2 miếng nilông (rộng hơn đáy ống bơ); 2 sợi dây chun; 1 sợi chỉ dài từ 20 đến 30 mét; 2 mẩu que tăm.- Cách...
Một người nghe thấy tiếng sét sau tia chớp 5 giây. Hỏi người đó đứng cách nơi xảy ra sét bao xa?A. 1700mB. 170mC. 340mD. 1360m Giải=> Chọn AVì s = v.t = 5. 340 = 1700m
Những môi trường dưới đây có thể truyền được âm không?  cókhông1. Tường gạch  2. Nước sôi  3. Tấm nhựa  4. Không khí loãng  5. Chân không  6. Khí hidro  7. Sắt nóng chảy  8. Sàn gỗ  9. Bông  10. Cao su  Trả lời:Môi trường có thể truyền âm: tường...
Âm truyền trong không khí, đại lượng nào sau đây không đổi?A. Độ cao của âmB. Độ to của âmC. Biên độ của âmD. Cả A và BTrả lời:Chọn A
Vì sao chân không không truyền được âm?Hướng dẫn:Sở dĩ âm truyền được trong chất khí, lỏng, rắn vì khi nguồn âm dao động, nó làm cho các hạt cấu tạo nên chất khí, chất lỏng hay chất rắn ở...
Kết luận nào sau đây là đúng?A. Vận tốc âm truyền trong chất khí lớn hơn trong chất lỏng, nhỏ hi trong chất rắn.B. Vận tốc âm truyền trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí, nhỏ ha trong chất rắnC. Vận tốc...