Bài 13: Tế bào nhân sơ


Đề bàiTrình bày khái quát về tế bào.Lời giải chi tiết* Khái quát về tế bào: Tế bào là đơn vị nhỏ nhất, cấu tạo nên mọi cơ thể sống. Các tế bào có thể khác nhau về hình dạng,...
Đề bàiVẽ sơ đồ cấu trúc tế bào vi khuẩn và chú thích.Lời giải chi tiếtHọc sinh tự vẽ và ghi chú chính xác: Sơ đồ cấu trúc tế bào vi khuẩn.
Đề bàiNhững nhận định nào dưới đây là đúng với tế bào vi khuẩn:a) Nhân được phân cách với phần còn lại bởi màng nhânb) Vật chất di truyền là ADN kết hợp với prôtêin histonc) Không có màng nhând)...
Đề bàiChọn phương án đúng. Chức năng của thành tế bào vi khuẩn là:a) Tham gia vào quá trình phân bàob) Thực hiện quá trình hô hấpc) Giữ hình dạng tế bào ổn địnhd) Tham gia vào duy trì áp...