Bài 14: Ba lần kháng chiến chông quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỷ XIII)


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng,1. Quân Mông - Nguyên xâm lược Đại Việt vào các nămA. 1257, 1285, 1286. B. 1258, 1285, 1287 - 1288ắC.1258,1287,1288.                                  D. 1258, 1285 - 1286, 1287 - 1288.2. Các...
Bài tập 2. Hãy nối tên các nhân vật lịch sử ở cột bên phải với nội dung ở cột bên trái sao cho đúng1.Chỉ huy quân Trần ở Bình Lệ Nguyêna)Trần Khánh Dư2.Tiết chế quân đội nhà Trầnb)Trần Thái...
Bài tập 3. Hãy điền vào bảng dưới đây các trận chiến thắng của quân dân nhà Trần trong 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên cho phù hợp với mốc thời gianThời gianCác chiến thắngNgày...
Bài tập 4. Hãy điền địa danh - nơi đã diễn ra sự kiện lịch sử trong các cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên thời Trần cho phù hợpCác địa phươngSự kiện lịch sử Trận Bình Lệ Nguyên Trận Đông Bộ...
Bài tập 5. Hãy nêu tên những chiến thắng tiêu biểu của quân dân Đại Việt trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên và trình bày nét chính về một chiến thắng tiêu biểu nhất.- Những...
Bài tập 6. Theo em, việc nhà Trần triệu tập Hội nghị Diên Hồng dụng gì?Trả lời Hội nghị Diên Hồng có ý nghĩa thống nhất ý chí quyết tâm đánh giặc của toàn thể nhân dân Đại Việt.
Bài tập 7: Những nguyên nhân nào đưa đến thắng lợi trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của quân dân Đại Việt? Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử lớn lao của thắng lợp...
Bài tập 8. Em có nhận xét gì về vai trò, những đóng góp của Trần Quốc Tuấn trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Trả lời Trần Quốc Tuấn là Tiết chế, Tổng chỉ huy cuộc kháng chiến lần...