Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa …


Đề bàiTại sao khi tăng nhiệt độ lên quá cao so với nhiệt độ tối ưu có một enzim thì hoạt tính của enzim đó lại bị giảm thậm chí bị mất hoàn toàn?Lời giải chi tiếtKhi nhiệt độ tăng...
Đề bàiTế bào nhân thực có các bào quan có màng bao bọc cũng như có lưới nội chất chia chất tế bào thành những xoang tương đối cách biệt có lợi gì cho sự hoạt động của enzim? Giải...
Đề bàiTế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất bằng cách nào?Lời giải chi tiếtTế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất để thích ứng với môi trường bằng cách...
Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong các tế bào sống. Enzm chỉ làm tăng tốc độ của phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng.1. Cấu trúcEnzim có thể có thành phần chỉ...
Đề bàiTại sao cơ thể người có thể tiêu hóa được tinh bột nhưng lại không tiêu hóa được xenlulôzơ?Lời giải chi tiếtTinh bột và xenlulozo đều có đơn phân là glucose nhưng con người không tiêu hóa được xenlulozo...
Đề bàiSơ đồ dưới đây mô tả các con đường chuyển hóa vật chất giả định. Mũi tên chấm gạch chỉ sự ức chế ngược. Nếu chất G và chất F dư thừa trong tế bào thì nồng độ chất...
Đề bàiNêu cấu trúc và cơ chế tác động của enzim.Lời giải chi tiếtCấu trúc của enzim: Thành phần của enzim là prôtêin hoặc prôtêin kết hợp với các chất khác không phải là prôtêin. Trong phân tử enzim có...