Bài 14: Phản xạ âm – Tiếng vang


Em hãy nêu cách làm giảm tiếng ồn trong nhà có mái lợp tôn mỗi khi trời mưa to.Trả lời:Có thể làm thêm tấm xốp dưới mái tôn để tấm xốp hấp thụ bớt tiếng ồn.
Em phải đứng cách xa núi ít nhất là bao nhiêu, để tại đó, em được tiếng vang tiếng nói của mình? Biết rằng vận tốc truyền của trong không khí là 340m/s.Trả lời:Để có tiếng vang trong không khí,...
Tại sao khi nói chuyện với nhau ở gần mặt ao, hồ (trên bờ ao, hồ) tiếng nói nghe rất rõ?GiảiKhi nói chuyện với nhau ở gần mặt ao, hồ, ngoài âm nghe trực tiếp,I còn có âm phản xạ...
Hãy chọn từ mô tả bề mặt của vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém trong các từ sau: mềm, ấm, nhẵn, mấp mô, xốp, phẳng, đen, lạnh, gồ ghề, cứng.GiảiNhững từ mô tả bề mặt...
Kết luận nào sau đây là đúng?A. Vật phản xạ âm tốt là những vật có bề mặt sần sùi, gồ ghề.B. Vật phản xạ âm kém là những vật có bề mặt nhẵn, cứngC. Vật phản xạ âm tốt...
Vật nào dưới đây phản xạ âm tốt?A. Miếng xốpB. Tấm gỗC. Mặt gương                                       D. Đệm cao suGiải=> Chọn C
Có hai bể đang chứa nước, bể thứ nhất có nắp và miệng nhỏ (hình 14. la), bể thứ hai không có nắp đậy (hình 14.lb). Nói “alô” vào bể thứ nhất em sẽ nghe thấy tiếng vang, nhưng cũng...
Tai ta nghe được tiếng vang khi nào?A. Khi âm phát ra đến tai sau âm phản xạB. Khi âm phát ra đến gần như cùng một lúc với âm phản xạC. Khi âm phát ra đến tai trước âm...
Hãy nêu những ứng dụng của phản xạ âm mà em biết.GiảiỨng dụng của phản xạ âm dùng để:- Xác định độ sâu của biển; trong y học, dùng máy siêu âm để khám bệnh.- Cá heo, dơi phát ra...
Để tránh được hiện tượng có tiếng vang trong phòng, thì phải phải có kích thước nào sau đây?A. Nhỏ hơn 11,5mB. Lớn hơn 11,5mC. Nhỏ hơn 11,35mD. Lớn hơn 11,35mGiảiChọn CTheo bài 14.9 để nghe được tiếng vang tiếng...