Bài 14: Tế bào nhân thực


Đề bàiMô tả cấu trúc của nhân tế bào.Lời giải chi tiếtNhân tế bào là bào quan lớn nhất trong tế bào. Nhân có màng kép (2 lớp màng), trên bề mặt có nhiều lỗ màng với kích thước lớn....
Đề bàiMô tả cấu trúc và chức năng của ribôxôm.Lời giải chi tiếtCấu trúc và chức năng của ribôxôm:- Cấu trúc: Gồm các hạt lớn và hạt nhỏ, được cấu tạo từ rARN và prôtêin.- Chức năng: là nơi tổng...
Đề bàiChức năng của khung xương tế bào là gì?Lời giải chi tiếtChức năng của khung xương tế bào: có tác dụng duy trì hình dạng và làm giá đỡ (neo giữ các bào quan như ti thể, ribôxôm, nhân)...
Đề bàiChọn phương án đúng. Số lượng lớn các ribôxôm được quan sát thấy trong các tế bào chuyên hoá trong việc sản xuất:a) Lipitb) Pôlisaccaritc) Prôtêind) GlucôzơLời giải chi tiếtĐáp án: c) Prôtêin.
Đề bàiChọn phương án đúng. Điều nào dưới đây là sai khi mô tả về trung thể:a) Trung thể là nơi lắp ráp và tổ chức của các vi ống trong tế bào động vậtb) Là bào quan có trong...