Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân…


I. Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc và những chuyển biến trong kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam1. Chế độ cai trịa)  Tổ chức bộ máy cai trịSau khi chiếm được Âu Lạc,...
Đề bàiChính quyền đô hộ truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 80,...
Đề bàiVì sao người Việt vẫn giữ được tiếng nói, phong tục tập quán của mình?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 81 và suy luận để trả lời.Lời giải chi tiết- Nhân dân...
Đề bàiTrình bày những chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 80, 81 để trả lời.Lời giải chi...
Đề bàiMục đích của chính sách đô hộ đó có thực hiện được không? Tại sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 82 và suy luận để trả lời.Lời giải chi tiếtMục đích của...
Đề bàiHãy cho biết những chuyển biến về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội ở nước ta thời Bắc thuộc. Nguyên nhân của sự chuyển biến đó.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10...