Bài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim


1. Mục tiêuSau khi thực hành thí nghiệm này học sinh cần:- Tự mình tiến hành tách chiết được ADN ra khỏi tế bào bằng các hóa chất và dụng cụ đơn giản theo quy trình đã cho.- Rèn luyện...
I. Thí nghiệm với enzim catalaza   1. Lát khoai tây sống ở nhiệt độ phòng thí nghiệm và lát khoai tây chín có sự khác nhau về lượng khí thoát ra vì: trong lát khoai tây sống có chứa enzim...