Bài 16: Tế bào nhân thực (tiếp theo)


Đề bàiLập bảng mô tả đặc điểm cấu trúc và chức năng của các bào quan:Các bào quanĐặc điểm cấu trúcChức năng1. Lưới nội chất  2. Bộ máy Gôngi  3. Không bào  4. Khung xương tế bào  5. Trung thể   Lời giải chi tiết Các...
Đề bàiHình dạng tế bào là ổn định hay thay đổi? Trong cơ thể người có loại tế bào nào có khả năng thay đổi hình dạng mà vẫn hoạt động bình thường?Lời giải chi tiếtHình dạng tế bào ổn...
Đề bàiChọn phương án đúng. Điều nào dưới đây không phải là chức năng của bộ máy Gôngi?a) Gắn thêm đường vào prôtêinb) Tổng hợp lipitc) Bao gói các sản phẩm tiếtd) Tạo ra glicôlipite) Tổng hợp pôlisacarit từ các...