Bài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân…


II. Cuộc đấu tranh giành độc lập (từ thế kỉ I đến thế kỉ X)1. Khái quát phong trào đấu tranh từ thế kỉ I đến đầu thế kỉ XNăm 40, cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ đầu tiên...
Đề bàiEm có nhận xét gì về các cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 83 để trả lời.Lời giải chi tiết- Quy mô:...
Đề bàiHãy nêu những nét chính về một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 83-86 để trả lời.Lời giải chi tiết* Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-43)- Tháng...
Đề bàiViệc thành lập nhà nước Vạn Xuân có ý nghĩa gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 85 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiếtViệc thành lập nhà nước Vạn Xuân có...
Đề bàiTrình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 85, 86 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiết* Nguyên...
Đề bàiNêu những sự kiện chứng tỏ tính liên tục và rộng lớn của phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc. Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang...
Đề bàiHãy nêu những đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Khúc Thừa Dụ và Ngô Quyền trong cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch...