Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong …


Đề bàiNhận xét chung về sự hoàn thiện của nhà nước phong kiến Việt Nam thời Lê.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 88, 89 để rút ra nhận xét.Lời giải chi tiếtNhà nước...
Đề bàiLập bảng thống kê thời gian thống trị của các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 87, 88 để...
I. Bước đầu xây dựng nhà nước độc lập ở thế kỉ XSau khi đánh bại cuộc xâm lược của quân Nam Hán, năm 939 Ngô Quyền xưng vương, bắt tay xây dựng chính quyển mới, đóng đô ở Cổ...
II. Phát triển và hoàn chỉnh nhà nước phong kiến ở các thế kỉ XI-XV1. Tổ chức bộ máy nhà nướcĐất nước dần dần ổn định. Năm 1009, nhà Lý được thành lập. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời...
Đề bàiNhững thay đổi qua cuộc cải cách hành chính thời Lê Thánh Tông có ý nghĩa gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 88 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiếtNhững thay...
Đề bàiCác điều luật trên nói lên điều gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 89 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiết- Luật pháp tạo công cụ pháp chế để ổn định...
Đề bàiNêu tác dụng của các chính sách đối nội và đối ngoại của nhà nước phong kiến?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 89 để trả lời.Lời giải chi tiếtTác dụng của các...
Đề bàiSo sánh bộ máy nhà nước thời Lê với bộ máy nhà nước thời Đinh, Tiền Lê.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 87, 88 để trả lời.Lời giải chi tiết Nội dungNhà...
Đề bàiVẽ sơ đồ nhà nước thời Lý, Trần và thời Lê Thánh Tông, qua đó đánh giá cuộc cải cách hành chính của Lê Thánh Tông.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 88...