Bài 17. Quang hợp


Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ. Trong sinh giới, chỉ có thực vật, tảo và một số vi khuẩn có khả năng quang...
Hình 17.1 Hai pha của quá trình quang hợpQuá trình quang hợp thường được chia thành 2 pha là pha,sáng và pha tối (hình 17.1). Pha sáng chỉ có thể diễn ra khi có ánh sáng, còn pha tối có...
Đề bàiTheo em câu nói: “Pha tối của quang hợp hoàn toàn không phụ thuộc vào ánh sáng” có chính xác không? Vì sao?Lời giải chi tiếtCâu nói này không đúng, tuy pha tối có thể diễn ra ngoài sáng...
Đề bàiQuang hợp được thực hiện ở những nhóm sinh vật nào?Lời giải chi tiếtQuang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ. Trong sinh giới,...
Đề bàiQuang hợp thường được chia thành mấy pha? Là những pha nào?Lời giải chi tiếtQuang hợp thường được chia thành hai pha: pha sáng và pha tối. Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được hấp thụ và chuyển thành...
Đề bàiNhững phân tử nào chịu trách nhiệm hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quang hợp?Lời giải chi tiếtTrong quang hợp, các phân tử hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quá trình quang hợp là các sắc tố...
Đề bàiOxi được sinh ra từ chất nào và trong pha nào của quá trình quang hợp?Lời giải chi tiếtTrong quá trình quang hợp, ôxi được sinh ra trong pha sáng, từ quá trình quang phân li nước. Quá trình...
Đề bàiỞ thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu và tạo ra sản phẩm gì để cung cấp cho pha tối?Lời giải chi tiếtỞ thực vật, pha sáng diễn ra khi có ánh sáng...
Đề bàiPha tối của quang hợp diễn ra ở đâu? Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là gì? Tại sao người ta lại gọi con đường C3 là chu trình?Lời giải chi tiếtPha tối của quang hợp diễn ra trong...