Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát


Dùng mảnh vải khô để cọ xát, thì có thể làm cho vật nào dưới đây mang điện tích?A. Một ông bằng gỗ  B. Một ống bằng thépC. Một ống bằng giấy                  ...
Có các vật sau: bút chì vỏ gỗ, bút bi vỏ nhựa, lưỡi kéo cắt giấy chiếc thìa kim loại, lược nhựa, mảnh giấy. Dùng mảnh vải khô cọ lần lượt các vật này rồi đưa từng vật đó lại...
Làm thí nghiệm như hình 17.1, trong đó dùng kim khâu (hoặc dì đục một lỗ nhỏ sát mép của đáy một vỏ chai nhựa (thí dụ vỏ chai ni khoáng) để tạo một tia nước nhỏ. Đưa một đầu...
Giải thích hiện tượng đã nêu ở phần mở đầu của bài 17 trong sác giáo khoa: “Vào những ngày thời tiết khô ráo, nhất là những nị hanh khô, khi cởi áo ngoài bằng len, dạ, hay sợi tổng...
Có thể làm thước nhựa nhiễm điện bằng cách nào dưới đây?A. Áp sát thước nhựa vào một cực của pinB. Áp sát thước nhựa vào một đầu của thanh nam châm,C. Hơ nóng nhẹ thước nhựa trên ngọn lửaD....
Dùng một mảnh len cọ xát nhiều lần một mảnh phim nhựa thì mảnh phim nhựa này có thể hút được các vụn giấy. Vì sao?A. Vì mảnh phim nhựa được làm sạch bề mặtB. Vì mảnh phim nhựa bị...
Câu khẳng định nào dưới đây là đúng?A. Thanh nam châm luôn bị nhiễm điện do nó hút được các vụn sắtB. Thanh sắt luôn bị nhiễm điện vì nó hút được mảnh nam châmC. Khi bị cọ xát, thanh...
Một thanh thủy tinh không bị nhiễm điện, được treo lên giá một sợi dây mềm như ở hình 17.2. Cọ xát một đầu thước nhựa rồi đưa đầu thước này lại gần một đầu thanh thủy tinh nói trên. Hỏi...
Trong các nhà máy dệt thường có những bộ phận chải các sợi Ở điều kiện bình thường, các sợi vải này dễ bị chập dính vào nhau bị rối. Giải thích tại sao? Có thể sử dụng biện pháp...