Bài 17: Tế bào nhân thực (tiếp theo)


Đề bàiVẽ sơ đồ cấu trúc màng sinh chất và cho biết chức năng của những thành phần tham gia cấu trúc màng.Lời giải chi tiết* Vẽ sơ đồ cấu trúc màng (như sau): * Chức năng của những thành phần...
Đề bàiHãy cho biết trong tế bào nhân thực những bộ phận nào có cấu trúc màng đơn, màng kép.Lời giải chi tiếtTrong tế bào nhân thực, các bào quan có màng đơn hoặc màng kép được xác định như...
Đề bàiChọn phương án đúng. Màng sinh chất có cấu tạo:a) Gồm hai lớp, phía trên có các lỗ nhỏb) Gồm ba lớp: hai lớp prôtêin và lớp lipit ở giữac) Cấu tạo chính là lớp kép phôtpholipit được xen...
Đề bàiChọn phương án đúng. Các lỗ nhỏ trên màng sinh chất:a) Được hình thành trong các phân tử prôtêin nằm xuyên suốt chiều dày của chúngb) Do sự tiếp giáp của hai lớp màng sinh chấtc) Là các lỗ...