Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân


Chu kì tế bào (hình 18.1) là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào. Chu kì tế bào bao gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân. Kì trung gian chiếm phần lớn chu kì tế bào. Ví...
1. Phân chia nhânNguyên phân là hình thức phân chia tế bào phổ biến ở các sinh vật nhân thực. Quá trình này bao gồm 2 giai đoạn: phân chia nhân và phân chia tế bào chất. Phân chia nhân...
Đối với các sinh vật nhân thực đơn bào, nguyên phân là cơ chế sinh sản. Từ 1 tế bào mẹ qua nguyên phân tạo ra 2 tế bào con giống y hệt nhau.Đối với các cơ thể sinh vật...
Đề bàiDựa vào hình 18.2, hãy giải thích do đâu nguyên phân lại có thể tạo ra được 2 tế bào con có bộ NST giống y hệt tế bào mẹ. Lời giải chi tiếtNguyên phân tạo ra 2 tế bào...
Đề bàiChu trình tế bào gồm những giai đoạn nào, nêu ý nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào.Lời giải chi tiếtChu kì tế bào là trình tự các giai đoạn mà tế bào cần phải trải qua...
Đề bàiĐiều gì sẽ xảy ra nếu các NST sau khi nhân đôi lại tách rời nhau ra rồi mới di chuyển về 2 cực của tế bào?Lời giải chi tiếtNếu NST sau khi nhân đôi, lại tách rời nhau...
Đề bàiTại sao các nhiễm sắc thể phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?Lời giải chi tiếtCác NST phải xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau là để thu gọn lại (tránh sự cồng...
Đề bàiĐiều gì sẽ xảy ra nếu kì giữa của nguyên phân, thoi phân bào bị phá hủy?Lời giải chi tiếtNếu ở kì giữa của nguyên phân mà các thoi vô sắc bị phá hủy thì sẽ tạo ra các...