Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế…


1. Mở rộng, phát triển nông nghiệpĐầu thế kỉ X, sau khi giành được độc lập, tự chủ, nhân dân cả nước, từ miền xuôi đến miền ngược phấn khởi, ra sức khai phá đất hoang, mở rộng ruộng đồng,...
2. Phát triển thủ công nghiệpĐất nước độc lập, thống nhất. Thủ công nghiệp có điều kiện phát triển nhanh chóng do nhu cầu trong nước ngày càng tăng lên. Trong nhân dân, các nghề thủ công cổ truyền như...
3. Mở rộng thương nghiệpSự phát triển của nông nghiệp, thủ công nghiệp trong hoàn cảnh đất nước độc lập, thống nhất và ngày càng mở rộng đã đẩy nhanh sự phát triển của thương nghiệp.Các chợ làng, chợ huyện,...
4. Tình hình phân hoá xã hội và cuộc đấu tranh của nông dânSự phát triển kinh tế trong hoàn cảnh của chế độ phong kiến vừa góp phần nâng cao đời sống nhân dân, củng cố nền độc lập...
Đề bàiNhà nước và nhân dân Đại Việt đã làm gì để phát triển nông nghiệp?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 91, 92 để trả lời.Lời giải chi tiết- Nhân dân tích cực...
Đề bàiSự phát triển nông nghiệp đương thời có ý nghĩa gì đối với xã hội?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 92 để trả lời.Lời giải chi tiếtSự phát triển nông nghiệp đương...
Đề bàiSự ra đời của các làng nghề thủ công có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của thủ công nghiệp?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 92, 93 để suy luận...
Đề bàiEm đánh giá như thế nào về thủ công nghiệp nước ta đương thời?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 92, 93 để đưa ra đánh giá, nhận xétLời giải chi tiết- Thủ...
Đề bàiEm nghĩ như thế nào về thương nghiệp của nước ta ở các thế kỉ X - XV?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 94 để đưa ra suy nghĩ, đánh giá.Lời giải...
Đề bàiNhững nguyên nhân nào tạo nên sự phát triển nông nghiệp ở các thế kỉ X - XV?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 91, 92 để suy luận.Lời giải chi tiếtNguyên nhân:*...
Đề bàiHãy nêu những biểu hiện nói lên sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý, Trần, Lê.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 92, 93 để trả lời.Lời giải...
Đề bàiSự phân hóa xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 95 để trả lời.Lời giải chi tiếtSự phân hóa xã hội ở thế...