Bài 18: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất


Đề bàiThế nào là vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động các chất qua màng sinh chất? Phân biệt vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động. Cho ví dụ minh hoạ.Lời giải chi tiết* Thế nào là...
Đề bàiHình vẽ dưới đây cho thấy sự vận chuyển các chất qua màng. Hãy cho biết 1, 2, 3 có thể là chất gì?Nêu cơ chế vận chuyển chất đó qua màng.Lời giải chi tiết* Các chất được tạo ra...
Đề bàiĐiều kiện để xảy ra cơ chế vận chuyển thụ động và chủ động?Lời giải chi tiếtĐiều kiện để xảy ra vận chuyển thụ động và chủ động:- Điều kiện để xảy ra cơ chế vận chuyển thụ động:...
Đề bàiCho 3 tế bào cùng loại vào: nước cất (A), dung dịch KOH nhược trương (B), dung dịch Ca(OH)2 nhược trương (C) cùng nồng độ với dung dịch KOH. Sau một thời gian cho cả 3 tế bào vào...
Đề bàiNồng độ các chất tan trong một tế bào hồng cầu khoảng 2%. Đường saccarôzơ không thể đi qua màng, nhưng nước và urê thì qua được. Thẩm thấu sẽ làm cho tế bào hồng cầu co lại nhiều...