Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Nơi Lê Lợi chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa làA. Nông Cống (Thanh Hoá).                 B. Lam Sơn (Thanh Hoá)c. Lang Chánh (Thanh Hoá).                 D. Thọ...
Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.1.  Lê Lợi là một nho sĩ trí thức có lòng yêu nước.2.   Đầu năm 1415, Lê Lợi cùng Lê Lai, Nguyễn Trãi.......
Bài tập 3. Hãy điền nội dung lịch sử cho phù hợp với các mốc thời gian trong bảng hệ thống dưới đây.Thời gianNội dung lịch sửĐầu năm 1416 Tháng giêng năm Mậu Tuất (2-1418) Giai đoạn 1418- 1423 Năm 1424 Năm 1425 Tháng 9-1426  Cuối...
Bài tập 4. Hãy nối tên các nhân vật lịch sử ghi ở cột bên phải với các nội dung ghi ở cột bên trái cho đúng1.Ông học rộng, tài cao, có lòng yêu nước, thương dân hết mực. Ông...
Bài tập 5. Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.Trả lời Nguyên nhân thắng lợi:Nhân dân ta có lòng yêu nước, có đường lối chiến lược, chiến thuật, sách lược đúng đắn, có bộ tham mưu tài...
Bài tập 6. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào Trả lời Ý nghĩa lịch sử: Giải phóng đất nước, quét sạch quân xâm lược, kết thúc 20 năm bị đô hộ, mở ra thời...
Bài tập 7. Nêu vai trò, công lao của Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.Trả lời Ông là linh hồn của cuộc khởi nghĩa, đóng vai trò to lớn, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của...
Bài tập 8. Nêu vai trò của Nguyễn Trãi trong cuộc khởi nghĩa Lam SơnTrả lời Ông là người đề ra đường lối kháng chiến đúng đắn, cùng với Lê Lợi góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc kháng chiến
Bài tập 9. Nêu một số biểu hiện những đóng góp của nhân dân vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.Trả lời Nhân dân ta có lòng yêu nước lồng làn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành thắng lợi tự do cho...