Bài 19. Giảm phân


1. Kì đầu IGiống như trong nguyên phân, tại kì trung gian, các NST được nhân đôi và các nhiễm sắc tử (crômatit) vẫn còn dính với nhau tại tâm động. Một NST bao gồm 2 nhiễm sắc tử như...
Hình 19.2.Các kì của giảm phân IIPhân bào giảm phân II cơ bản giống như nguyên phân cũng bao gồm các kì: kì đầu n, kì giữa II, kì sau II và kì cuối II (hình 19.2).Sau giảm phân II,...
Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST trong quá trình giảm phân kết hợp với quá trình thụ tinh thường tạo ra rất nhiều biến dị tổ hợp. Sự đa dạng di truyền...
Đề bàiQuan sát hình 19.1 và giải thích tại sao giảm phân lại tạo ra số lượng NST giảm đi một nửa?Lời giải chi tiếtỞ hình 19.1 ta thấy NST được nhân đôi 1 lần, ở kỳ giữa I, các...
Đề bàiMô tả tóm tắt diễn biến các kì của giảm phân I.Lời giải chi tiếtGiải phân I xảy ra qua bốn kì là đầu I, kì giữa I, kì sau I và cuối I* Kì đầu I: Các NST...
Đề bàiHiện tượng các NST tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì?Lời giải chi tiếtÝ nghĩa bắt đôi của các NST tương đồng.Sự tiếp hợp cặp đôi của các NST kép tương đồng suốt theo chiều dọc...
Đề bài Nêu sự khác biệt giữa nguyên nhân và giảm phân.Lời giải chi tiết
Đề bàiNêu ý nghĩa của quá trình giảm phân.Lời giải chi tiết- Sự phân ly độc lập của các NST (và trao đổi đoạn) tạo nên rất nhiều loại giao tử.- Qua thụ tinh tạo ra nhiều tổ hợp gen...