Bài 19. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV


I. Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống1. Cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền LêNăm 980, được tin triều đình nhà Đinh gập nhiều khó khăn, vua Tống vội cho quân sang xâm lược nước ta. Thập...
II. Các cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông - Nguyên ở thế kỉ XIIIDưới thời Trần, nhân dân Đại Việt phải đương đầu với một thử thách hiểm nghèo: trong vòng 30 năm phải tiến hành 3 lần kháng chiến...
III. Phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam SơnCuối thế kỉ XIV, nhà Trần suy vong. Năm 1400, nhà Hồ thành lập. Cuộc cải cách của nhà Hồ chưa đạt được kết quả mong...
Đề bàiHãy cho biết nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 96 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiết- Có sự...
Đề bàiPhân tích ý nghĩa của bài thơ Nam quốc Sơn HàPhương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 97 để phân tích, đánh giá. Lời giải chi tiết- Là đòn đánh tinh thần làm cho...
Đề bàiNêu ý nghĩa lời hịch nói trên của Trần Hưng ĐạoPhương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 98 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiếtLời hịch trên của Trần Hưng Đạo ra...
Đề bàiTại sao nhân dân thời Trần sẵn sàng đoàn kết với triều đình chống giặc giữ nước?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 98  để suy luận trả lời.Lời giải chi tiết- Nhà...
Đề bàiNêu một vài đặc điểm của khởi nghĩa Lam Sơn. So sánh với các cuộc kháng chiến thời Lý, Trần.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 99 để suy luận và so sánh. Lời...
Đề bàiLập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 10 trang 96 - 99 để lập...
Đề bàiPhân tích sự khác nhau giữa hai cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và chống Mông - Nguyên thời Trần.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 97, 98 để so sánh. Lời giải...
Đề bàiTrình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 99 suy luận trả lời.Lời giải chi tiếtNguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam...