Bài 2. Các giới sinh vật


1. Khái niệm giớiGiới (Regnum) trong Sinh học là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.Thế giới sinh vật được phân loại thành các đơn vị theo trình...
1. Giới Khởi sinh (Monera)Giới Khởi sinh gồm những loài vi khuẩn là những sinh vật nhân sơ rất bé nhỏ, phần lớn có kích thước khoảng 1-5 um. Chúng xuất hiện khoảng 3.5 tỉ năm trước đây. Vi khuẩn sống...
Đề bàiHãy đánh dấu (+) vào đầu câu trả lời đúng: Những giới sinh vật nào thuộc sinh vật nhân thực?a) Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật, giới Động vật.b) Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực...
Đề bàiHãy trình bày đặc điểm chính của giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm.Lời giải chi tiếtĐặc điểm chính của giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm.- Giới Khởi sinh: Giới Khởi sinh là những...
Đề bàiHãy đánh dấu (+) vào đầu câu trả lời đúng nhất: Sự khác biệt cơ bản giữa giới Thực vật và giới Động vật?a) Giới Thực vật gồm những sinh vật tự dưỡng, có khả năng quang hợp, phần...