Bài 2. Diện tích hình chữ nhật


1. Khái niệm diện tích đa giácSố đo của một phần măt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện tích đa giác đó.Mỗi đa giác có một diện tích xác định. Diện tích đa giác là...
Đề bàiXét các hình A, B, C, D, E vẽ trên lưới kẻ ô vuông (h.121), mỗi ô vuông là một đơn vị diện tích.a) Kiểm tra xem có phải diện tích hình A là diện tích 9 ô vuông,...
Đề bàiTừ công thức tính diện tích hình chữ nhật hãy suy ra công thức tính diện tích hình vuông, tam giác vuông. Lời giải chi tiết- Diện tích hình vuông cạnh a: S = a2- Diện tích tam giác vuông...
Đề bàiBa tính chất của diện tích đa giác đã được vận dụng như thế nào khi chứng minh công thức tính diện tích tam giác vuông? Lời giải chi tiếtMuốn tính diện tích tam giác vuông ABC, ta dựng hình...
Đề bàiDiện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu:a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi?b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần?c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần?Phương pháp...
Đề bàiMột gian phòng có nền hình chữ nhật với kích thước là 4,2m và 5,4m có một cửa sổ hình chữ nhật kích thước là 1m và 1,6m và một cửa ra vào hình chữ nhật kích thước là...
Đề bàiĐo cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích tam giác vuông dưới đây (h.122):Phương pháp giải - Xem chi tiết- Dùng thước đo hai cạnh của góc vuông.- Áp dụng: công thức tính diện tích tam giác vuông: Diện...
Đề bài\(ABCD\) là một hình vuông cạnh \( 12cm\), \(AE = x(cm)\) (h.123). Tính \(x\) sao cho diện tích tam giác \(ABE\) bằng \(\frac{1}{3}\) diện tích hình vuông \(ABCD\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: +) Công thức tính diện...
Đề bàiCho một tam giác vuông. Hãy so sánh tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai góc vuông với diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng công thức tính...
Đề bàiTính diện tích các hình dưới đây (h.124) (mỗi ô vuông là \(1\) đơn vị diện tích)Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật, diện tích tam giác vuông.Lời giải chi...
Đề bàiCho hình 125, trong đó \(ABCD\) là hình chữ nhật, \(E\) là một điểm bất kì nằm trên đường chéo \(AC, FG // AD\), và \(HK // AB\).Chứng minh rằng hai hình chữ nhật \(EFBK\) và \(EGDH\) có cùng...
Đề bàiMột đám đất hình chữ nhật dài \(700m\), rộng \(400m\). Hãy tính diện tích đám đất đó theo đơn vị m2, km2, a, ha.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật,...
Đề bàiĐố. Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 5cm, BC = 3cm.a) Hãy vẽ một hình chữ nhật có diện tích nhỏ hơn nhưng có chu vi lớn hơn hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình như...