Bài 2: Giới thiệu các giới sinh vật


Đề bàiGiới sinh vật là gì? Có bao nhiêu giới sinh vật?Lời giải chi tiếtGiới được xem là đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm những sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.Có 5 giới sinh vật:...
Đề bàiHãy kể các bậc chính trong thang phân loại từ thấp đến cao.Lời giải chi tiếtCác bậc phân loại từ thấp đến cao: Loài - chi - họ - bộ - lớp - ngành - giới.Ví dụ: Loài người...
Đề bàiHãy viết tên khoa học của hổ cho biết hổ thuộc loài tigris, thuộc chi Felis và tên khoa học của sư tử cho biết sư tử thuộc loài leo, thuộc chi Felis.Lời giải chi tiếtTên khoa học của...
Đề bàiEm phải làm gì để bảo tồn đa dạng sinh vật?Lời giải chi tiếtBảo tồn đa dạng sinh học không chỉ là trách nhiệm của các nhà khoa học, các nhà quản lí, trách nhiệm của nhà nước mà...