Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại


Quan sát dưới gầm các ô tô chở xăng bao giờ ta cũng thấy có một dây xích sắt. Một đầu của dây xích này được nối với vỏ thùng chứa xăng, đầu kia được thả kéo lê trên mặt...
Sử dụng một đèn pin (đã lắp sẵn pin và hoạt động tốt) hoặc mạch điện thắp sáng đèn của xe đạp để xác định xem các vật sau đây là vật dẫn điện hay vật cách điện:a) Mặt có...
Trong thí nghiệm được bố trí như hình 20.1, hai quả cầu A và B gắn với giá đỡ bằng nhựa được đặt đủ xa.Khi làm quả cầu A nhiễm điện, hai lá nhôm mỏng gắn với nó xòe ra.a)...
 Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu dưới đây:a)   Các điện tích có thể dịch chuyển qua...b)  Các điện tích không thể dịch chuyển qua...c) Kim loại là chất dẫn điện vì trong đó có các......
Vật nào dưới đây là vật cách điện?A. Một đoạn ruột bút chì                      B. Một đoạn dây thépC. Một đoạn dây nhôm                         D. Một đoạn dây nhựaGiải=> Chọn D
Dòng điện trong kim loại là gì?A. Là dòng chất điện tương tự như chất lỏng dịch chuyển có hướngB. Là dòng các êlectron tự do dịch chuyển có hướngC. Là dòng các hạt nhân nguyên tử kim loại dịch...
Khi nối liền hai cực của pin bằng dây dẫn kim loại với hai đầu của bóng đèn thì có các điện tích dịch chuyển như thế nào qua dây dẫn và dây tóc bóng đèn?A. Các điện tích dương...
Dòng điện là gì?A. Dòng điện chỉ là dòng các điện tích dương dịch chuyển có hướngB. Dòng điện chỉ là dòng các điện tích âm dịch chuyển có hướng,C. Dòng điện chỉ là dòng các êlectron dịch chuyển có...
Electron tự do có trong vật nào dưới đây?A. Mảnh nilôngB. Mảnh nhômc. Mảnh giấy khô    D. Mảnh nhựa      Trả lời:Chọn B                              ...
Dòng điện trong các dây dẫn kim loại là dòng các électron tự do dịch chuyển có hướng. Các electron tự do này do đâu mà có?A. Do các dây dẫn này bị nhiễm điện khi nhận thêm các électronB....
Trong số các chất dưới đây, chất nào không phải là chất cách điện?A. Than chìB. NhựaC. Gỗ khôD. Cao suTrả lời:Chọn A
Đánh dấu (x) vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu phát biểu dưới đây.Đúng Saia) Trong các kim loại có rất nhiều êlectron tự dob) Kim loại cho các điện tích dịch chuyển qua nó c) Không khí không bao...
Vật nào dưới đây không cho dòng điện đi qua?A. Một đoạn dây nhômB. Một đoạn dây nhựaC. Một đoạn ruột bút chìD. Một đoạn dây thépTrả lời:=> Chọn B
Chất nào dẫn điện tốt nhất trong số các chất dưới đây:A. NhômB. ĐồngC. SắtD. VàngTrả lời:=> Chọn B
Hãy đối chiếu hệ thống truyền chuyển động của xe đạp và mạch điện kín làm quay quạt điện để tìm được hình ảnh tương tự với hiện tượng “nhanh như điện” bằng cách điền các từ thích hợp vào...
Ghép mỗi cụm từ ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để được một câu hoàn chỉnh, có nội dung đúng.1. Chất cách điện                      ...