Bài 21: Chuyển hóa năng lượng


Đề bàiNăng lượng là gì? Trong tế bào sống có những dạng năng lượng nào?Lời giải chi tiếtNăng lượng là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công. Trong tế bào sống có những dạng năng lượng sau: hoá...
Đề bàiTại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào?Lời giải chi tiếtATP là chất được cấu tạo gồm bazơ ađênin, đường ribôzơ và ba nhóm phôtphat. Liên kết phôtphat thứ hai và thứ ba là phần...
Đề bàiChọn phương án đúng. ATP là một phân tử quan trọng trong trao đổi chất vì:a) Nó có các liên kết phôtphat cao năngb) Các liên kết phôtphat cao năng của nó rất dễ hình thành nhưng không dễ...