Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế k…


1. Sự sụp đổ của triều Lê sơ. Nhà Mạc được thành lậpĐầu thế kỉ XVI, triều Lê sơ suy sụp. Sau khi vua Lê Hiến Tông chết, các vua Uy Mục, Tương Dực không còn quan tâm đến việc...
2. Đất nước bị chia cắtKhông chấp nhận chính quyền của họ Mạc, một số quan lại cũ của nhà Lê, đứng đầu là Nguyễn Kim, đã họp quân, nêu danh nghĩa “phù Lê diệt Mạc”, nổi dậy ở vùng...
3. Nhà nước phong kiến ở Đàng NgoàiTừ cuối thế kỉ XVI, nhà nước phong kiến Nam triều chuyển về Thăng Long, được xây dựng lại hoàn chỉnh với danh nghĩa thống trị toàn bộ đất nước, do vua Lê...
4. Chính quyền ở Đàng TrongTừ thế kỉ XVII và nhất là từ sau khi chấm dứt cuộc nội chiến Trịnh — Nguyễn, lãnh thổ Đàng Trong từng bước được mở rộng vào phía nam, bao gồm cả vùng đất...
Đề bàiNêu nguyên nhân của sự chia cắt đất nước?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 107, 108 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiết- Do sự tranh giành quyền lực giữa các...
Đề bàiNhận xét về bộ máy nhà nước thời Lê - Trịnh?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 108 để đưa ra đánh giá, nhận xét. Lời giải chi tiết- Về cơ bản bộ máy...
Đề bàiEm có nhận định gì về việc làm của chúa Nguyễn Phúc Khoát?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 110 để đưa ra nhận xét. Lời giải chi tiết- Năm 1744, sau một thời...
Đề bàiĐiểm khác biệt của chính quyền Đàng Trong với nhà nước Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài là gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 110 để so sánh, nhận xét. Lời giải chi...
Đề bàiEm hãy cho biết nguyên nhân suy sụp của triều Lê sơ.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 106 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiếtĐầu thế kỉ XVI, triều Lê sơ...
Đề bàiHãy đánh giá vai trò của Vương triều Mạc.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 106, 107 để đánh giá, nhận xét. Lời giải chi tiết- Đầu thế ki XVI, triều Lê sơ đã...
Đề bàiNêu nguyên nhân của các cuộc chiến tranh phong kiến: Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 107, 108 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiết*...
Đề bàiVẽ sơ đồ tổ chức chính quyền ở Đàng Trong, Đàng Ngoài và so sánh, nhận xét.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 108, 109, 110 để vẽ sơ đồ và đưa ra...