Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới


Thế nào là quy luật địa đới và quy luật phi địa đới?- Quy luật địa đới là:- Quy luật phi địa đới là:Giải:Quy luật địa đới kà sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần...
Nêu sự khác nhau cơ bản của các nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.Giải:Nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới:- Sự thay đổi có quy luật của các thành phần địa...
Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới khí hậu trên Trái Đất.a)  Các vòng đai nhiệt trên Trái Đấtb)  Các đai khí áp trên Trái Đấtc)  Các đới khí hậu trên Trái ĐấtGiải:a)      Các...
Hoàn thành bảng dưới đây:QUY LUẬT PHI ĐỊA GIỚI Quy luật đai caoQuy luật địa ôKháiniệm  Nguyênnhân  Biểuhiện                        Giải:  Quy luật đai caoQuy luật địa ôKháiniệmSự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên theo độ cao địa hình            Sự thay...
Vẽ các mũi tên nối các ô dưới đây sao cho phù hợp.Giải:
Nối các ô với nhau sao cho phù hợp.Giải:
Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp. Giải: