Bài 21: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện


Hãy vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 21.1, hình 21.2 và vẽ thêm mũi tên vào mỗi sơ đồ để chỉ chiều dòng điện chạy trong mạch đó khi công tắc đóng.Trả lời:Sơ đồ 1:Sơ đồ 2
Kẻ đoạn thẳng nối mỗi điểm ở cột bên phải với một điểm ở cột trái trong bảng dưới đây để chỉ ra sự tương ứng giữa mỗi bộ phận mạch điện và kí hiệu sơ đồ của nó.Trả lời:-...
Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào?A. Cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kínB. Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kínC....
Sơ đồ của mạch điện là gì?A. Là ảnh chụp mạch điện thậtB. Là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phậi mạch điệnC. Là hình vẽ mạch điện thật đúng như kích thước...
Mũi tên trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây (hình 21.3) chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện?Trả lời:Chọn A
Xét mạch điện kín với các dây dẫn bằng đồng. Hỏi:a) Khi có dòng điện chạy trong mạch kín này thì các êlectron tự do trong dây dẫn dịch chuyển có hướng từ cực nào sang cực nào của nguồn...
Ở nhiều xe đạp, người ta lắp một nguồn điện (đinamô) để thắp sáng đèn. Nếu quan sát, ta chỉ thấy có một dây dẫn nôi từ đinamô tới bóng đèn.a) Vì sao đèn vẫn sáng khi đinamô hoạt động?b)...