Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sin…


Trong môi trường có ôxi phân tử, một số vi sinh vật tiến hành hô hấp hiếu khí. Còn khi môi trường không có ôxi phân tử, thì vi sinh vật tiến hành lên men hoặc hô hấp kị khí.1....
1. Các loại môi trường cơ bảnVi sinh vật cần khoảng 10 nguyên tố với hàm lượng lớn để tổng hợp nên cacbohiđrat, lipit, prôtêin, axit nuclêic... Rất nhiều nguyên tố khác với hàm lượng ít nhưng lại cần thiết...
Vi sinh vật là những cơ thể nhỏ bé, chỉ nhìn rõ chúng dưới kính hiển vi. Phần lớn vi sinh vật là cơ thể đơn bào nhân sơ hoặc nhân thực, một số là tập hợp đơn bào. Vi...
Đề bàiCăn cứ vào nguồn năng lượng, nguồn carbon, vi sinh vật quang tự dưỡng khác với vi sinh vật hóa dị dưỡng ở chỗ nào?Lời giải chi tiếtCăn cứ vào nguồn năng lượng, nguồn cacbon vi sinh vật quang...
Đề bàiHãy lấy ví dụ về vi sinh vật cho từng loại hô hấp mà em biết.Lời giải chi tiết- Ví dụ về hô hấp hiếu khí:+ Vi khuẩn axêtic (hô hấp hiếu khí không hoàn toàn).+ Nấm men rượu...
Đề bàiCho các ví dụ về môi trường tự nhiên có vi sinh vật phát triển. Lời giải chi tiếtTrong các môi trường tự nhiên, vi sinh vật có mặt ở khắp nơi, trong các môi trường và điều kiện sinh...
Đề bàiNêu những tiêu chí cơ bản để phân thành các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật.Lời giải chi tiếtDựa vào nhu cầu về nguồn năng lượng và nguồn cacbon của vi sinh vật để phân thành các kiểu...
Đề bàiKhi có ánh sáng và giàu khí CO2, một loại sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau:(NH4)3P04 - 1,5; KH2P04 - 1,0; MgS04 - 0,2; CaCl2 - 0,1; NaCl -...