Bài 22: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa …


Đề bàiEnzim là gì? Nêu vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất của tế bào.Lời giải chi tiết- Enzim là chất xúc tác sinh học được tạo ra trong cơ thể sống, có thành phần cơ bản là...
Đề bàiTrình bày cơ chế tác dụng của enzim. Cho ví dụ minh hoạ.Lời giải chi tiếtCơ chế hoạt động của enzim:- Enzim làm giảm năng lượng hoạt hoá của các phản ứng hoá học bằng cách tạo ra nhiều...
Đề bàiCho ví dụ và giải thích ảnh hưởng của nhiệt độ và độ pH tới hoạt tính của enzim.Lời giải chi tiếtTốc độ phản ứng của enzim chịu ảnh hưởng lớn của nhiệt độ và pH.- Mỗi enzim có...