Bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện


Người ta sử dụng ấm điện để đun nước. Hãy cho biết:a) Nếu còn nước trong ấm thì nhiệt độ của ấm cao nhất là bao nhiêu?b) Nếu vô ý để quên, nước trong ấm cạn hết thì có sự...
Xét các dụng cụ điện sau:- Quạt điện;                                           - Nồi cơm điện;- Máy thu hình (tivi);                             - Máy thu thanh (rađiô);- Ấm điệnHỏi khi các dụng cụ này hoạt động thì tác dụng nhiệt của dòng điện là có...
Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi chúng đang họat động bình thường?A. Ruột ấm điện.       B. Công tắcC. Dây dẫn điện của mạch điện trong gia đìnhD....
Khoanh tròn chữ Đ cho câu phát biểu đúng, chữ S cho câu sai.a) Có những vật dẫn thông thường mà dòng điện đi qua chúng hoàn toàn không gây ra tác dụng nhiệt.b) Đèn dây tóc nóng sáng chứng tỏ...
Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?A. Điện thoại di động                            B. Rađiô (máy thu thanh)c. Tivi (máy thu hình)                           D. Nồi cơm điệnGiải=> Chọn D
Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?A. Bàn là điện                                       B. Máy sấy tócc. Đèn LED                                           D. Ấm điện đang đun nướcGiải=> Chọn c
Dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện chạy qua nó có thể làm vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao và phát sáng?A. Bóng đèn của bút thủ điện                B. Bóng đèn dây tócc. Đèn LED                                           D....
Trong các cụm vật dụng liệt kê dưới đây, cụm nào hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?A.  Nồi cơm điện, quạt điện, rađiô, tiviB.   Máy bơm nước, bàn là, bút thử điện, đồng hồ điệnc. Am...
Dòng điện chạy qua dụng cụ nào dưới đây khi hoạt động bình thường vừa có tác dụng nhiệt, vừa có tác dụng phát sáng?A. Thanh nung của nồi cơm điệnB. Rađiô (máy thu thanh)C. Điôt phát quang (đèn LED)D....
Dòng điện chạy qua đèn nào dưới đây làm phát sáng chất khí?A. Đèn LED (điôt phát quang)B. Đèn dây tóc đui cài.C. Đèn dây tóc đui xoáy                                                          D. Đèn của bút thử điệnGiải=> Chọn D
Hãy ghép các dụng cụ cho ở cột bên phải phù hợp với mỗi dụng của dòng điện được nêu ở cột bên trái.Tác dụng của dòng điện                         ...
Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện đi được chất khí?A. Bóng đèn dây tóc                              B. Bàn làC. Cầu chì                                             D. Bóng đèn của bút thử điệnGiải=> Chọn D