Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII


Đề bàiVào các thế kỉ XV - XVI, trên thế giới có sự kiện gì đáng ghi nhớ góp phần quan trọng vào sự giao lưu quốc tế?Phương pháp giải - Xem chi tiếtliên hệ với những kiến thức đã...
Đề bàiSự phát triển của ngoại thương có tác dụng gì đối với nền kinh tế nước ta?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 112, 113 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiết-...
Đề bàiHãy nhận xét về các đô thị thế kỉ XVII - XVIII.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 112, 113 để đưa ra nhận xét.Lời giải chi tiết- Từ thế kỉ XVI -...
Đề bàiNhững biểu hiện của sự phát triển thủ công nghiệp, thương nghiệp trong các thế kỉ XVI - XVIII.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 112, 113 để trả lời.Lời giải chi tiết*...
Đề bàiNguyên nhân của sự phát triển kinh tế hàng hóa ở các thế kỉ XVI - XVIII.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 112, 113 để trả lời.Lời giải chi tiếtSự phát triển...
Đề bàiSự hưng khởi của các đô thị thể hiện ra sao? Sự phát triển của đô thị có ý nghĩa như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 114, 115 để suy...
Đề bàiHãy nêu những câu ca dao về nghề thủ công mà em biết.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sách, báo, internet để trả lời.Lời giải chi tiết“ Chiếu Nga Sơn, gạch Bát TràngVải tơ Nam Định, lụa...
1. Tình hình nông nghiệp ở các thế kỉ XVI - XVIIITừ cuối thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI, ruộng đất ngày càng tập trung vào tay tầng lớp địa chủ, quan lại. Nhà nước không quan tâm...
2. Sự phát triển của thủ công nghiệpTrong  nhân dân, các nghề thủ công cổ truyền như làm gốm sứ, dệt vải lụa, làm giấy, làm đồ trang sức, rèn sắt, đúc đồng... ngày càng phát triển và đạt trình...
3. Sự phát triển của thương nghiệpTừ các thế kỉ XVI - XVII, buôn bán phát triển mạnh ở miền xuôi. Chợ làng chợ huyện, chợ phủ mọc lên khắp nơi và thường họp theo phiên.Nhân dân vùng Từ Sơn,...
4. Sự hưng khởi của các đô thịSự phát triển của kinh tế hàng hoá đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và hưng khởi của đô thị.Vào các thế kỉ XVI – XVIII, nhiều đô thị...
Đề bàiNêu các điểm tích cực và hạn chế của sự phát triển nông nghiệp trong giai đoạn này.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 111 để phân tích trả lời.Lời giải chi tiết*...
Đề bàiNhận xét về thế mạnh của thủ công nghiệp đương thời.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 112 để đưa ra nhận xét, đánh giá.Lời giải chi tiết- Các nghề thủ công truyền...
Đề bàiSự phát triển của làng thủ công đương thời có ý nghĩa tích cực như thế nào? Liên hệ với ngày nay.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 112 để đánh giá, liên...
Đề bàiPhân tích tác dụng của sự phát triển buôn bán trong nước.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 112, 113 để phân tích, đánh giá.Lời giải chi tiếtSự phát triển buôn bán trong...