Bài 23. Điện từ trường


Bài 1. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?A. Khi điện từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.B. Điện trường xoáy là điện trường mà đường sức...
Bài 2. Trong điện từ trường, các vectơ cường độ điện trường và các vectơ cảm ứng từ luônA. Cùng phương, ngược chiều.  B. Cùng phương, cùng chiều.C. Có phương vuông góc với nhau.                            D. Có phương lệch nhau \(45^0\) .GiảiTrong điện...