Bài 23: Hô hấp tế bào


Đề bàiPhân biệt đường phân với chu trình Crep về: vị trí xảy ra, nguyên liệu, sản phẩm tạo ra và năng lượng.Lời giải chi tiếtPhân biệt đường phân với chu trình Crep: Các quá trìnhVị tríNguyên liệuSản phẩmNăng lượng...
Đề bàiChọn phương án đúng. Tế bào không phân giải C02 vì:a) Liên kết đôi của nó quá bền vữngb) Nguyên tử cacbon đã bị khử hoàn toànc) Phần lớn năng lượng của điện tử có được đã được giải...
Đề bàiHô hấp tế bào là gì? Có thể chia làm mấy giai đoạn chính, là những giai đoạn nào? Mỗi giai đoạn của quá trình hô hấp nội bào diễn ra ở đâu?Lời giải chi tiếtHô hấp tế bào...