Bài 23. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, b…


I. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỉ XVIIIVào giữa thế kỉ XVIII, chế độ phong kiến Đàng Ngoài khủng hoảng sâu sắc. Phong trào nông dân bùng lên rầm rộ, kéo dài...
II. Các cuộc kháng chiến ở cuối thế kỉ XVIII1. Kháng chiến chống Xiêm (1785)Đầu những năm 80 của thế kỉ XVIII, sau khi chính quyền chúa Nguyễn bị lật đổ, một người cháu chúa Nguyễn là Nguyễn Ánh đã cùng...
III. Vương triều Tây SơnSau khi tiêu diệt các lực lượng chúa Nguyễn, năm 1778, thủ lĩnh nghĩa quân Tây Sơn là Nguyễn Nhạc tự xưng Hoàng đế, thành lập vương triều nhưng không làm được gì thêm. Cuộc khởi...
Đề bàiEm biết gì thêm về trận Rạch Gầm - Xoài Mút?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sách, báo, internet để trả lời.Lời giải chi tiết- Được lệnh chỉ huy, đánh quân xâm lược Xiêm, Nguyễn Huệ chọn...
Đề bàiPhân tích ý nghĩa đoạn trích trong bài hiểu dụ nói trên của vua Quang Trung.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sách, báo, internet để trả lời.Lời giải chi tiết- Nêu mục đích ra Bắc của nghĩa...
Đề bàiHãy cho biết đặc điểm của cuộc kháng chiến chống quân Thanh.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 118, 119 để trả lời.Lời giải chi tiết* Đặc điểm của cuộc kháng chiến chống...
Đề bàiVương triều Quang Trung đã làm được những gì? Đánh giá những việc làm đó.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 119, 120 để trả lời.Lời giải chi tiết* Những việc làm của...
Đề bàiĐánh giá công lao của phong trào Tây Sơn trong việc thống nhất đất nước.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 116 để trả lời.Lời giải chi tiết* Lật đổ chính quyền họ...
Đề bàiHãy trình bày đặc điểm và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Thanh.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 118, 119 + suy luận để trả lời.Lời giải chi tiết*...
Đề bàiEm biết gì về Nguyễn Huệ - Quang Trung và đánh giá vai trò của ông trong hai cuộc kháng chiến chống Xiêm và chống Thanh?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sách, báo, internet + suy luận...